แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายเทอดศักดิ์ อินทรนุช
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
e-Portfolio

นายสัมฤทธิ์ อุ่นศรี
ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
e-Portfolio


@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597