อบรมช่างโครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

10
11
12
13
14
15
16
17
18