อบรมช่างโครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน