วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 Untitled Document
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี 2561
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2561 ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน คณะครู และบุคลากร นำนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดมอบเกียรติบัตร และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน โดยมี นายวิทรู กิจเครือ ผอ.วก.กาญจนบุรี, นายไชโย มีเชื้อ คณะกรรมการสถานศึกษา, นายพยนต์ ขำขจร ผอ.รร.พนมทวนชนูปถัมภ์, นายสุวรรณวิชช์ เปรมปรีดิ์ นายก อบต.หนองโรง, นายชาตรี เจริญมาก ผู้แทน บจก.โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส, นางพรสวรรค์ วิษณุวงศ์ ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 45 และ นายมนัส ดื่นตา ครู วท.กาญจนบุรี ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
โครงการฝึกอาชีพกิจกรรมสนับสนุนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดย ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการโครงการฝึกอาชีพกิจกรรมสนับสนุนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
อบรมช่างโครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดย ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมอบรมช่างโครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และบริษัท โล้วเฮงหมง จำกัด
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดย ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือโครงการ"หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม รุ่นที่ 3 โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัดและบริษัท โล้วเฮงหมง จำกัด วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ต้อนรับผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยนายพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยนางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการ คณะรองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 ณ วัดบ้านทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี วัดหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และร่วมประดับดาวเรืองบริเวณพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดกาญจนบุรี
โครงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณบดินทรเทพวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยรองผู้อำนวยการพิพัฒน์ บุญศิริ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินงานโครงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณบดินทรเทพวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ วัดทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม 1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2. กิจกรรมการให้บริการซ่อมสร้าง Fix it Center 3. กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน 4. กิจกรรมบริจาคโลหิต
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอพนมทวน นายอนุชา หอยสังข์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 และนำโดยท่านผู้อำนวยการมยุรี ศรีระบุตร คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และออกหน่วยบริการซ่อม สร้าง พัฒนา ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2560 ให้กับประชาชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โครงการวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านผู้อำนวยการมยุรี ศรีระบุตร คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 ณ วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597