วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 Untitled Document
โครงการฝึกอาชีพกิจกรรมสนับสนุนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดย ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการโครงการฝึกอาชีพกิจกรรมสนับสนุนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
อบรมช่างโครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดย ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมอบรมช่างโครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และบริษัท โล้วเฮงหมง จำกัด
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดย ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือโครงการ"หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม รุ่นที่ 3 โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัดและบริษัท โล้วเฮงหมง จำกัด วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ต้อนรับผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยนายพิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยนางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการ คณะรองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 ณ วัดบ้านทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี วัดหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และร่วมประดับดาวเรืองบริเวณพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดกาญจนบุรี
โครงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณบดินทรเทพวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยรองผู้อำนวยการพิพัฒน์ บุญศิริ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมดำเนินงานโครงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณบดินทรเทพวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ วัดทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม 1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2. กิจกรรมการให้บริการซ่อมสร้าง Fix it Center 3. กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน 4. กิจกรรมบริจาคโลหิต
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอพนมทวน นายอนุชา หอยสังข์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 และนำโดยท่านผู้อำนวยการมยุรี ศรีระบุตร คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และออกหน่วยบริการซ่อม สร้าง พัฒนา ตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2560 ให้กับประชาชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
โครงการวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านผู้อำนวยการมยุรี ศรีระบุตร คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการวิทยาลัยคุณธรรม กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 ณ วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านผู้อำนวยการมยุรี ศรีระบุตร คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ได้รับความรู้โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรพนมทวน วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597