วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2557
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2556
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2555


วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597