แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายศิวกานต์ ศรีวารี
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
e-Portfolio

นายศักดิ์ชัย ชื้นแสง นายสถาพร ด้วงเดช นายจตุรงค์ พรหมมา
ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
e-Portfolio e-Portfolio e-Portfolio


@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597