แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางกัญญา บุญศิริ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผลงาน

นางกัญญา หมอกลาง นางเทพทัต ภูฆ้องไชย นายจิระวัฒน์ แซงดาว
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผลงาน ผลงาน ผลงาน

นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์ นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผลงาน ผลงาน

@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597