แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางกัญญา บุญศิริ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
e-Portfolio

นางกัญญา หมอกลาง นางเทพทัต ภูฆ้องไชย นายจิระวัฒน์ แซงดาว
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
e-Portfolio e-Portfolio e-Portfolio

นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์ นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
e-Portfolio e-Portfolio

@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597