แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสุรีวรรณ จันตะมะ
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
e-Portfolio

นายพงศธร ดีเดช นางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
e-Portfolio e-Portfolio


@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597