แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาช่างยนต์

นายประเสริฐ ศรีอุดม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
e-Portfolio

นายธนกร ศิริกิจธนสาร นายทรงศักดิ์ พบบ่อเงิน นายนิพัฒน์ กันหริ
ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์
e-Portfolio e-Portfolio e-Portfolio


@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597