แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาการบัญชี

นางรุ่งฤดี พรายมณี
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
e-Portfolio

นางสาวณิชพัฒน์ สุขนาขา นางสาวเนตรนภา ชิ้วบุตร นางสาวสุดารัตน์ เสนอินทร์
ครูแผนกวิชาการบัญชี ครูแผนกวิชาการบัญชี ครูแผนกวิชาการบัญชี
e-Portfolio e-Portfolio e-Portfolio


@copyright 2016
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทร.034579597